İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL MESELELERİ 
  Bu kitap 3 bölümden oluşuyor 1-bölüm;İslam ekonomisinin özellikleri, anlamı, şartları, (Ruhi, Ekonomik, Kültürel , Politik) tabi kaynakları ve ihtiyaçları içerir. 2.bölüm; Bir bilim dalı olan islamddddd