Header
Ana Sayfa Hakkımızda Yazarlar Ne dediler? Tanıtım Filmi İletişim Sipariş ver
İslam Tarihi Ansiklopedisi 1.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 2.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 3.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 4.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 5.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 6.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 7.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 8.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 9.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 10.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 11.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 12.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 13.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 14.Cilt
 KÜLLİYAT'TAN SEÇKİLER
   Peygamberler Tarihi
   İslam Öncesi Araplar
   Hz. Muhammed (S.A.V)
   Hülefa-i Raşidin
   Emeviler
   Abbasiler
   Memlükler
   Selçuklular
   Osmanlı Tarihi
   Eser Hakkında Yorumlar
 
 TARİH KİTAPLIĞI
 Abbasiler
 Gazali
 Hazreti Mevlana
 Hz Peygamberin Aile Hayatı
 Hz. Ömer ve Modern Sistemler
 İmam-ı Rabbani
 İslam Kültürü ve Medeniyeti
 İslam Mezhepleri Tarihi
 İslam Önderleri Tarihi
 İslam'da İmamet ve Hilafet
 Kafkas-Rus Savaşında Çerkesler Çeçenler Kazaklar ve Gürcüler
 Kur'an'ın Işığında Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri
 Memlûkler
 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü
 Osmanlı'da Hilafet ve Halifeliğin Kaldırılması
 Osmanlı-Uçbeyliği’nden Devlet-i Aliyye’ye
 Peygamberler Tarihi
 Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil
 Rusların Kafkasya'yı işgâlinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil
 Siyer-i Nebi Hz. Muhammed
 Yezid Bin Muaviye
 HABERLER
  RUH TERBİYEMİZ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

 
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL MESELELERİ

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 MAKALELER
  haber 3
  haber 2
  haber 1


 ÖDEV KONULARI
    Peygamberler
    Halifeler
    Sahabeler
    Padişahlar
    İslam Önderleri

 

 
Peygamberler Tarihi 
Allah Teâlâ’ya hamd, insanlara kurtuluş yolunu göstermiş olan elçileri aziz peygamberlerine salât ve selâm olsun! İnsanlar arasında en kutsal vazifeyi peygamberlerin yürüttüğü muhakkaktır. Çünkü onlar, Allah’a kulluk için yaratılmış insanlara dünya hayatında uymaları gereken kaide ve kuralları öğreterek, onları Allah’ın nurlu yolu İslâm’a ulaştırmışlar; bu sayede onların hem bu dünyada hem de ebedî Ahiret âleminde gerçek mutluluğu elde etmelerine imkân hazırlamışlardır.

Ferdî ve sosyal hayatta Allah Teâlâ’nın irâdesi istikâmetinde hayat sürmenin mukaddes mücâdelesini veren peygamberlerden her biri, bilindiği gibi, küfür ehlinin düşmanlığıyla karşılaşmıştı. İnkârcılar, her peygamberin karşısına dikilmişler, içine dalmış oldukları sapık inançlar ve ahlâksızlık adına onlara düşman kesilmişlerdi. Ancak peygamberler, kendilerine yapılan her türlü kötülüklere rağmen, Cenab-ı Hakk’ın uhdelerine tevdi etmiş olduğu bu önemli görevi yerine getirmek için insanüstü gayret sarf ettiler. Kendilerine iman eden mü’minleriyle birlikte inançları uğrunda her türlü sıkıntıya katlanabileceklerini, gerektiğinde canları dâhil her şeylerini feda edebileceklerini gösterdiler. Bütün davranışlarını Allah rızasına endeksleyerek, hayatî tehlikelerle yüz yüze oldukları en zor zamanlarda dahi, Allah rızasına uygun olmayan yanlış davranışlardan uzak durdular. Davalarından asla dönmeyeceklerini, bütün sıkıntılara karşı sabır zırhına bürünerek ortaya koydular. Bunun ardından Allah’ın yardımının gelmesiyle güç ve iktidar sahibi oldular ve yeryüzünü O’nun irâdesi istikâmetinde imar ettiler.

Cenab-ı Hak, benzeri zorluklarla karşılaşan peygamberlerini teselli etmek, kalplerini pekiştirmek ve zaferden emin olmalarını sağlamak için, öncekilerin başından geçenleri sonrakilere açıklıyordu. Bu sayede her peygamber seleflerinin başından geçenleri değerlendiriyor, aynı şeylerle karşılaşacağını bilerek tavrını ona göre belirliyordu. Allah Teâlâ, büyük peygamberlerinin tevhid mücâdelelerini son Kitabı Kur’ân-ı Kerim’e de koyarak, Rasülullah (s.a.v.) ve onun vâsıtasıyla ümmetini bilgilendirdi ve onların başından geçenlerden ibret almalarına imkân ve fırsat hazırladı. Onların karşılaştığı zorlukları açıklayarak, Mekke müşriklerinin kötülüklerine mâruz kalan mü’minlerin kalplerini pekiştirdi, onları teselli etti ve mutlu sona mutlak sûrette ulaşacaklarını müjdeledi. Ayrıca Müslümanlar, yaşadıkları her asırda, inananların ortak kaderi olan benzeri durumlarla karşılaştıklarında, onları hatırlayacak ve bu ortak kaderde teselli ve ümit bulacaklardı.

Peygamberler tarihi, insanlık tarihinin mihverini teşkil eden tevhid-küfür mücadelesi bakımından da, insanlık tarihinin en ibretamiz ve en çarpıcı bir özeti durumundadır. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de insanların hangi hâl üzere bulunmaları durumunda nelerle karşılaşacakları hususu, tekrar tekrar gündeme getirilmiştir. Bu çarpıcı sahneler, yeri geldikçe insanlığın ibret nazarlarına sunulmuştur. Dolayısıyla peygamberler tarihi, her insanı, özellikle de her Müslüman’ı doğrudan ilgilendiren bir bilgi alanıdır.


Prof. Dr. İsmail Yiğit
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi


 

GERİ DÖN

  
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.