Header
Ana Sayfa Hakkımızda Yazarlar Ne dediler? Tanıtım Filmi İletişim Sipariş ver
İslam Tarihi Ansiklopedisi 1.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 2.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 3.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 4.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 5.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 6.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 7.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 8.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 9.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 10.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 11.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 12.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 13.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 14.Cilt
 KÜLLİYAT'TAN SEÇKİLER
   Peygamberler Tarihi
   İslam Öncesi Araplar
   Hz. Muhammed (S.A.V)
   Hülefa-i Raşidin
   Emeviler
   Abbasiler
   Memlükler
   Selçuklular
   Osmanlı Tarihi
   Eser Hakkında Yorumlar
 
 TARİH KİTAPLIĞI
 Abbasiler
 Gazali
 Hazreti Mevlana
 Hz Peygamberin Aile Hayatı
 Hz. Ömer ve Modern Sistemler
 İmam-ı Rabbani
 İslam Kültürü ve Medeniyeti
 İslam Mezhepleri Tarihi
 İslam Önderleri Tarihi
 İslam'da İmamet ve Hilafet
 Kafkas-Rus Savaşında Çerkesler Çeçenler Kazaklar ve Gürcüler
 Kur'an'ın Işığında Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri
 Memlûkler
 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü
 Osmanlı'da Hilafet ve Halifeliğin Kaldırılması
 Osmanlı-Uçbeyliği’nden Devlet-i Aliyye’ye
 Peygamberler Tarihi
 Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil
 Rusların Kafkasya'yı işgâlinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil
 Siyer-i Nebi Hz. Muhammed
 Yezid Bin Muaviye
 HABERLER
  RUH TERBİYEMİZ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

 
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL MESELELERİ

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 MAKALELER
  haber 3
  haber 2
  haber 1


 ÖDEV KONULARI
    Peygamberler
    Halifeler
    Sahabeler
    Padişahlar
    İslam Önderleri

 

İslam Tarihi Cilt-11
İslam Tarihi Cilt-11 KAPSADIĞI KONU ARALIĞI: OSMANLI DEVLETİ VE MEDENİYETİ-FATİH SULTAN MEHMED-SULTAN II. BAYEZİD-YAVUZ SULTAN SELİM-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN-OSMANLIDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM: OSMANLI İMPARATORLUĞU (DEVAMI)

7- FATİH SULTAN MEHMED (II. MEHMED) (1451-1481)

A- FATİH SULTAN MEHMED (II. MEHMED)


1- Fatihin Cülusu ve Karaman Seferi
a- Karaman Seferi

2- İstanbulun Fethine Doğru
a- Boğazkesen (Rumeli) Hisarının Yapılması
b- İstanbul Fethinin Hazırlıkları
c- Kuşatma ve Fetih

B- FATİHİN SİYASETİ

1- Fatihin Batı Siyaseti
a- Sırbistan Seferleri
b- Belgrad Kuşatması
c- Şehzadelerin Sünnet Düğünü
d- Sırbistan’ın İlhakı
e- Mora Seferleri
f- Eflak’ın Hakimiyet Altına Alınması
g- Bosna-Hersek’in Alınması
h- Osmanlı-Venedik Münasebetleri
ı- Boğdan Meselesi

2- Fatihin Ege Denizi Siyaseti
a- Enez, İmroz, Semadirek ve Taşoz’un Alınmaları
b- Limni Adasının Zaptı
c- Midilli Adasının Zaptı
d- Eğriboz Adasının Fethi

3- Fatihin Karadeniz Siyaseti

4- Fatihin İç ve Doğuanadolu Siyaseti
a- Karaman Meselesi
b- Osmanlı-Akkoyunlu Rekabeti ve Otlukbeli Zaferi

5- Fatihin Güney Siyaseti

6- Fatihin Şahsiyeti ve Vefatı

7- Fatih Sultan Mehmed ve Hoşgörü

8- SULTAN II. BÂYEZİD (BÂYEZİD-İ VELÎ) (1481-1512)

A- SULTAN II. BÂYEZİD


1- II. Bayezid Döneminin Bazı İç Olayları
a- İç Karışıklıklar ve Cem Olayı
b- Bayezid Döneminin Bazı Özellikleri
ba- Şah-Kulu İsyanı
bb- Bayezid Döneminde İlim, Ulema ve İmar Faaliyetleri

2- Fetih Hareketleri
a- Boğdan Seferi
b- Mora Savaşları
ba- İnebahtı’nın (Lepanto) Fethi
bb- Moton’un (Modon) Fethi
bc- Koron ve Navarin’in Fetihleri
bd- Denizlerdeki Haçlı seferi
c- Osmanlı-Memlûklu Münasebetleri
d- Osmanlı Devleti ve Endülüs Müslümanları

3- Bayezidin Son Seneleri
a- Küçük Kıyamet
b- Şehzadeler Meselesi
ba- Şehzade Korkut
bb- Şehzade Ahmed
bc- Şehzade Selim ve Hükümdar Oluşu
c- II. Bayezidin Şahsiyeti ve Vefatı

9- YAVUZ SULTAN SELİM (1512-1520)

A- YAVUZ SULTAN SELİM


1- Yavuzun Şöhretinin Artması
2- Şehzadeler Meselesi

B- YAVUZ SULTAN SELİMİN DOĞU SİYASETİ

1- Osmanlı-Safevi Münasebetleri
2- İran Seferi
3- Çaldıran Zaferi
4- Yavuz Döneminde Celaliler

C- YAVUZ SULTAN SELİMİN GÜNEY SİYASETİ

1- Dulkadiroğlu Beyliğinin Ortadan Kaldırılması
a- İstanbul’da Alınan Bazı Tedbirler
b- Yeniçeri Ağalığında Islahat
c- Haliç Tersanesinin Genişletilmesi

2- Diyarbekir ve Güneydoğuanadolunun Zaptı

3- Osmanlı-Memlûk Münasebetleri
a- Merc’i Dabık ve Ridaniye Savaşları

D- YAVUZ SULTAN SELİMİN BATI SİYASETİ

1- Osmanlı Venedik Münasebetleri

2- Osmanlı Macar Münasebetleri

E- YAVUZ SULTAN SELİMİN VEFATI

F- YAVUZ SULTAN SELİMİN HİZMETİ

G- YAVUZ SULTAN SELİM VE OSMANLILARDA HİLAFET

10- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (1520-1566)

I- KANUNİ SULTAN SÜLEYMANIN CÜLUSU VE İLK İCRAATLARI

A- KANUNİ DÖNEMİNDEKİ OLAYLAR


1- Canberdi Gazali Hadisesi
2- Belgradın Fethi
3- Rodosun Fethi
4- İbrahim Paşanın Mısırdaki Islahatları

B- MACARİSTAN SEFERLERİ

1- Mohaç Meydan Muharebesi
2- II. Macaristan Seferi ve Viyana Kuşatması
3- III. Macaristan Seferi (Alaman Seferi)
4- Osmanlı-Avusturya Barışı ve Sonuçları
5- 1543 Macaristan Seferi
6- Boğdan Seferi

C- ANADOLUDAKİ İÇ İSYANLAR

D- İRAN SEFERLERİ

1- Irakayn Seferi
2- II. İran Seferi
3- Nahcıvan Seferi
4- Amasya Antlaşması

E- İÇ OLAYLAR VE ŞEHZADELER ARASINDAKİ MÜCADELE

1- Kırım Hadiseleri
2- Düzme Mustafa Olayı
3- Şehzade Bayezid Olayı

F- KANUNİ DÖNEME DENİZCİLİĞİ VE DENİZ SEFERLERİ

1- Akdeniz Suları
a- Barbaros Hayreddinin İlk Faaliyetleri
b- Barbaros’un Osmanlı Hizmetine Girmesi
c- Korfu Seferi
d- Preveze Zaferi
e- Barbaros’un Fransaya Yardım Seferi
f- Fransaya II. Yardım Seferi
g- Cerbe Muharebesi
h- Malta Kuşatması
ı- Sakız Adasının Alınması
2- Hind Okyanusu Suları
a- Hadım Süleyman Paşanın Hind Seferi
b- Habeşistan Seferi
c- Umman Denizinde Osmanlı-Portekiz Mücadelesi ve Piri Reis
d- Seydi Ali Reisin Hind Kaptanlığı

G- KANUNİNİN SON DÖNEMLERİ

1- Kanuninin Son Seferi ve Vefatı
a- Zigetvar Seferi
b- Kanuninin Vefatı
2- Kanuni Sultan Süleyman’ın Şahsiyeti ve Yaptığı Hayır Eserleri

İKİNCİ BÖLÜM: EĞİTİM VE ÖĞRETİM

I- ÖRGÜN EĞİTİM MÜESSESELERİ

A- SIBYAN MEKTEPLERİ

B- MEDRESELER

1- Genel Eğitim Veren Medreseler
a- Haşiye-i Tecrid (Yirmili) Medreseleri
b- Miftah (Otuzlu) Medreseleri
c- Telvih (Kırklı) Medreseleri
d- Ellili Medreseler
e- Sahn-ı Seman Medreseleri
f- Altmışlı Medreseler
g- Süleymaniye Medresesi

2- İhtisas Medreseleri
a- Daru’l-Kurra
b- Daru’l-Hadis
c- Daru’t-Tıp
d- Medresetü’l-Kudat
e- Medresetü’l-Vaizin
f- Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba
g- Medresetü’l-İrşad
h- Medresetü’l-Mütehassisin

B- SARAY MEKTEPLERİ

1- Şehzadegân Mektebi

2- Enderûn Mektebi
a- Küçük Oda (Hane-i Sağir)
b- Büyük Oda (Hane-i Kebir)
c- Doğancılar Odası (Hane-i Bazban)
d- Seferli Odası
e- Kiler Odası
f- Hazine Odası
g- Has Oda

3- Meşkhane

C- ASKERİ MEKTEPLER

1- Medreselerdeki Eğitim ve Öğretim Metodu

2- Medrese Eğitim Kadrosu
a- Müderris (Profesör)
b- Muid (Asistan, Araştırma Görevlisi)
c- Talebe

3- Huzur Dersleri
4- İlmiye Teşkilatı
a- Şeyhü’l-İslamlık
b- Kadılık
c- Nakibü’l-Eşraflık
d- İmamlık

II- XV.-XVI. ASIRLARDA OSMANLILARDA İLMİ HAYAT


 Yazarı Prof. Dr. Ziya KAZICI SAYFA SAYISI: 536

EBATLARI: 17x25 BÜYÜK BOY

KALİTE: CİLTLİ, ŞÖMİZLİ, I. ve II. HAMUR
  .
 Barkod : 978-975-7574-27-9
 ISBN : 978-975-7574-27-9
  NT.com.tr'den SİPARİŞ VER
  İDEFİX.com'dan SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
 
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.