Header
Ana Sayfa Hakkımızda Yazarlar Ne dediler? Tanıtım Filmi İletişim Sipariş ver
İslam Tarihi Ansiklopedisi 1.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 2.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 3.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 4.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 5.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 6.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 7.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 8.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 9.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 10.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 11.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 12.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 13.Cilt İslam Tarihi Ansiklopedisi 14.Cilt
 KÜLLİYAT'TAN SEÇKİLER
   Peygamberler Tarihi
   İslam Öncesi Araplar
   Hz. Muhammed (S.A.V)
   Hülefa-i Raşidin
   Emeviler
   Abbasiler
   Memlükler
   Selçuklular
   Osmanlı Tarihi
   Eser Hakkında Yorumlar
 
 TARİH KİTAPLIĞI
 Abbasiler
 Gazali
 Hazreti Mevlana
 Hz Peygamberin Aile Hayatı
 Hz. Ömer ve Modern Sistemler
 İmam-ı Rabbani
 İslam Kültürü ve Medeniyeti
 İslam Mezhepleri Tarihi
 İslam Önderleri Tarihi
 İslam'da İmamet ve Hilafet
 Kafkas-Rus Savaşında Çerkesler Çeçenler Kazaklar ve Gürcüler
 Kur'an'ın Işığında Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri
 Memlûkler
 Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü
 Osmanlı'da Hilafet ve Halifeliğin Kaldırılması
 Osmanlı-Uçbeyliği’nden Devlet-i Aliyye’ye
 Peygamberler Tarihi
 Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil
 Rusların Kafkasya'yı işgâlinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil
 Siyer-i Nebi Hz. Muhammed
 Yezid Bin Muaviye
 HABERLER
  RUH TERBİYEMİZ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

 
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMEL MESELELERİ

 
KUR'AN-I KERİM'İN FAZİLETLERİ

 
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR BUHRANI

 MAKALELER
  haber 3
  haber 2
  haber 1


 ÖDEV KONULARI
    Peygamberler
    Halifeler
    Sahabeler
    Padişahlar
    İslam Önderleri

 

İslam Tarihi Cilt-12
İslam Tarihi Cilt-12 KAPSADIĞI KONU ARALIĞI: OSMANLI DEVLETİ VE MEDENİYETİ-SULTAN II. SELİM-SULTAN III. MURAD-SULTAN III. MHMED-SULTAN I. AHMED-SULTAN I. MUSTAFA-SULTAN II. OSMAN-SULTAN IV. MURAD-SULTAN İBRAHİM-SULTAN IV. MEHMED-SULTAN II. SÜLEYMAN-SULTAN II. AHMED

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM: OSMANLI İMPARATORLUĞU (DEVAMI)

11- SULTAN II. SELİM (SARI SELİM) (1566-1574)

A- SULTAN II. SELİM

B- KAPIKULU DİSİPLİNİNİN BOZULMASI

C- AKDENİZ HAREKÂTI VE YEMEN MESELESİ


1- Kıbrıs’ın Fethi
a- Politik ve Stratejik Etkenler
b- Ekonomik Etkenler
c- Dini Etkenler

2- İnebahtı (Lepanto) Deniz Savaşı
3- Yemen Meselesi
4- Tunus’un Kesin Olarak alınması
5- Kanal Açma Teşebbüsü
a- Süveyş Kanalı
b- Don ve Volga (İdil) Nehirlerinin Bir Kanalda Birleştirilme Teşebbüsü
c- Marmara-Karadeniz Kanalı

D- II. SELİMİN VEFATI VE ŞAHSİYETİ

1- Vefatı

2- Şahsiyeti

12- SULTAN III. MURAD (1574-1595)

A- SULTAN III. MURAD


1- Osmanlı-İran Savaşları
2- Sokullu Mehmed Paşa
3- Kuzey Afrikada Osmanlı Hakimiyeti
4- Osmanlı-Bornu Münasebetleri
5- Osmanlı-Avusturya Savaşları
6- Osmanlı-İngiliz Ticari Münasebetlerinin Başlaması

B- SULTAN III. MURAD’IN VEFATI VE ŞAHSİYETİ

C- SULTAN III. MURAD’IN HAYIR ESERLERİ

13- SULTAN III. MEHMED (1595-1603)

A- SULTAN III. MEHMED

B- OSMANLI-AVUSTURYA SAVAŞLARI


1- Eğri Seferi ve Haç-Ova Meydan Muharebesi
2- Varat Seferi
3- Kanije Müdafası
4- Budin’in Müdafaası

C- CELALİ İSYANLARI
D- SİPAHİ HAREKETİ
E- TEBRİZ’İN ELDEN ÇIKIŞI
F- III. MEHMED’İN VEFATI VE ŞAHSİYETİ

14- SULTAN I. AHMED (1603-1617)

A- SULTAN I. AHMED
B- OSMANLI-İRAN SAVAŞLARI
C- OSMANLI AVUSTURYA SAVAŞLARI
D- ESTERGON KALESİNİN FETHİ VE JİTVATOROK BARIŞI
E- CELALİ İSYANLARI
F- KAZAKLARIN SİNOP BASKINI
G- OSMANLI-LEHİSTAN BARIŞI
H- I. AHMED DÖNEMİNİN DİĞER BAZI OLAYLARI

1- Deniz Olayları
2- Kâbe Örtülerinin İstanbul’dan Gönderilmesi ve Mukaddes Emanetler
3- Sultanahmed Camii

I- SULTAN I. AHMED’İN VEFATI VE ŞAHSİYETİ

15- SULTAN I. MUSTAFA (1617-1618/1622-1623)

A- SULTAN I. MUSTAFA
B- İLK PADİŞAHLIĞI
C- İKİNCİ PADİŞAHLIĞI


1- Sipahilerin İlk İsyanı
2- Karadeniz Donanmasının Dönüşü
3- Sipahilerin İkinci İsyanı
4- Abaza Mehmed Paşa İsyanı
5- Fatih Camii Vakası
6- Mere Hüseyin Paşanın Azli
7- Sultan I. Mustafanın Tahttan İndirilmesi

16- SULTAN II. OSMAN (GENÇ OSMAN) (1618-1622)

A- SULTAN II. OSMAN


1- Osmanlı-İran Barış Antlaşması
2- Osmanlı-Lehistan Münasebetleri
3- Hotin Seferi
4- Osmanlı-Lehistan Barışı
5- II. Osman ve Devlet Münasebetleri İle İlgili Düşünceleri
6- II. Osman’ın Şahadeti
7- II. Osman’ın Şahsiyeti
8- Sultan II. Osman Döneminde Tabii Afetler

17- SULTAN IV. MURAD (1623-1640)

A- SULTAN IV. MURAD


1-Bağdat’ın Sükutu (Düşmesi) ve Irak’ın Elden Çıkışı
a- Hafız Ahmed Paşanın Azli
b- Kırım Hanlığında İhtilaf
c- Kazak Taaruzları ve Karaharman Zaferi
d- Cennetoğlu İsyanı
e- Abaza Mehmed Paşa Meselesi
f- Hüsrevpaşanın Bağdat Seferi

2- Zorbalar
a- Sipahi Zorbaların Ortaya Çıkışı ve Halka Zulümleri
b- Zorbaların Padişahı Tehdidi ve Saray Baskınları
c- Hafız Ahmed Paşanın Şahadeti
d- Zorbaların Saraya II. Baskınları

3- IV. Murad’ın İdareyi Ele Alması
a- Asi İlyas Paşanın Katli
b- Dürzi Emiri Maanoğlu Fahreddinin İsyanı
c- Yemendeki Mücadele
d- İstanbul Yangını
e- Tütün Yasağı ve Kahvehanelerin Kapatılması

4- Sultan IV. Murad’ın İran Seferi Hazırlığı ve Revan’ın Alınması
a- İran’ın Yeni Taarruzları Revan’ın Elden Çıkışı
b- Bağdat Seferi
c- Kasr-ı Şirin Antlaşması ve Önemi
d- IV. Murad’ın Vefatı ve Şahsiyeti

18- SULTAN İBRAHİM (1640-1648)

A- SULTAN İBRAHİM


1- Ekonomik Düzenleme ve Sikkenin Yenilenmesi
2- Şehzade Mehmedin Doğumu
3- Azak Kalesinin Geri Alınması
4- Kınaoğlunun Akibeti
5- Nasuh Paşazade Hüseyin Paşa Meselesi
6- Kemankeş Kara Mustafa Paşa
7- Girit Seferi
8- Dönemin İdaresi ve Kadınlar
9- Varvar Ali Paşanın İsyanı
10- Sultan İbrahim’in Tahttan İndirilmesi
11- Sultan İbrahim’in Vefatı

19- SULTAN IV. MEHMED (1648-1687)

A- SULTAN IV. MEHMED

B- SULTANAHMED OLAYI VE AĞALAR SALTANATI


1- Anadoluda Eşkiyalık
2- Gürcü Abdünnebi İsyanı
3- İstanbulda Esnaf Hareketi ve Kösem Sultanın Öldürülmesi
4- Ağalar Saltanatının Sonu
5- Tarhuncu Ahmed Paşanın İcraatı
6- İpşir Mustafa Paşanın Sadareti

C- KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞANIN SADARETİ

1- Kadızadeliler Meselesi
2- Köprülü Mehmed Paşanın Sadareti
3- Rum Patriğinin idamı
4- Köprülünün Boğaz Seferi
5- Köprülünün Erdel Seferi
6- Abaza Hasan Paşa İsyanı

D- KÖPRÜLÜZADE FAZIL AHMED PAŞANIN SADARETİ

1- Erdel Seferi
2- Girit Adasının Fethi
3- Lehistan Seferi
4- Çehrin Seferi
5- Fransız Donanmasının Sakız Adasına Hücumu
6- Tököly İmre Meselesi

E- OSMANLILARA KARŞI AVRUPA DAYANIŞMASI

1- II. Viyana Kuşatması
2- IV. Mehmed’in Tahttan İndirilmesi
3- Sultan IV. Mehmed’in Şahsiyeti

20- SULTAN II. SÜLEYMAN (1687-1691)

A- SULTAN II. SÜLEYMAN

B- İSTANBULDA KARIŞIKLIK

1- Serhadlerdeki Durum
2- Yeğen Osman Paşa Olayı
3- Bu Dönemdeki Bazı Mali Tedbirler
4- Belgrad’ın Düşman Eline Geçmesi
5- Kırım Hanı Selim Giray’ın Zaferi

C- PADİŞAHIN SEFERE HAREKETİ
D- FAZIL MUSTAFA PAŞANIN SADARETİ
E- BELGRAD’IN GERİ ALINMASI
F- İSTANBULDA YANGIN
G- AVLONYA’NIN GERİ ALINMASI
H- SULTAN II. SÜLEYMAN’IN VEFATI

21- SULTAN II. AHMED (1691-1695)

A- SULTAN II. AHMED
B- SALANKAMEN MEYDAN MUHAREBESİ
C- FAZIL MUSTAFA PAŞA
D- VARAT KALESİNİN DÜŞMAN ELİNE GEÇMESİ
E- VENEDİKLİLERİN HANYA MUHASARASI
F- DEFTERDAR CANİBİ AHMED EFENDİ İLE SAD-I A’ZAM’IN AZİLLERİ
G- BELGRAD’IN MUHASARADAN KURTARILMASI
H- İSTANBULUN BÜYÜK YANGINLARI
I- VARADİN MUHASARASI
İ- SAKIZ ADASININ DÜŞMAN TARAFINDAN İŞGALİ
J- II. AHMED’İN VEFATI VE ŞAHSİYETİ

İKİNCİ BÖLÜM: OSMANLI DEVLETİNDE SOSYAL YAPI

I- OSMANLI DEVLETİNDE SINIFLAR

A- ASKERİ SINIF


1- Saray Halkı
2- İlmiyye Sınıfı
3- Seyfiyye (Ehl-i Örf)
4- Kalemiyye

B- REÂYÂ SINIFI

C- YERLEŞİM DURUMUNA GÖRE OSMANLI TOPLUMU


1- Şehirliler
a- Askeriler
b- Tüccarlar
ba- Kervansaray
bb- Derbent
bc- Tekke
bd- Namazgâh
c- Esnaf
d- Diğer Gruplar

2- Köylüler
3- Göçebeler (Konar-Göçerler)

II- AİLE


 Yazarı Prof. Dr. Ziya KAZICI SAYFA SAYISI: 512

EBATLARI: 17x25 BÜYÜK BOY

KALİTE: CİLTLİ, ŞÖMİZLİ, I. ve II. HAMUR
  .
 Barkod : 978-975-7574-47-3
 ISBN : 978-975-7574-47-3
  NT.com.tr'den SİPARİŞ VER
  İDEFİX.com'dan SİPARİŞ VER
 

GERİ DÖN
 
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim Copyright
Ana Sayfa          Yazarlar          Sipariş ver          İletişim
Copyright © 2006 webofisi.com All rights reserved.